• Prawie na finiszu

  • By: Cory96Q661 Added: 01-02-20
  • Beamer, Presentation, Seminar, UnitNareszcie, studiów przyszedł czas zakończyć. Pewne osoby poprzestają na trzyletniej nauce, inni zaś kontynuują studia i decydują się na magisterkę. Obecnie od dobrych kilku lat, wszedł szczególny podział studiów. Od pewnego czasu nie ma już ciągłych magisterskich (za wyjątkiem prawa a także medycyny). Już po trzech latach jest praca licencjacka, bez której nie można dalej studiować celem zdobycia tytułu magistra, nie ma po co. Albowiem prace licencjackie niech piszą ludzie, którzy kończą naukę i już. A praca magisterska, jest przecież znacznie obszerniejsza i pisze się ją dopiero po pięciu latach. Zatem w jakim celu pisać dwie: jedna praca mgr oraz druga praca lic. . Samo pisanie prac jest procesem czasochłonnym, a ogromna część studentów pracuje. Naturalnie osoby, które reformują oświatę i szkolnictwo wyższe, nie przejmują się generalnie kosztami nauki, jakie za każdym razem napotykają młodzi ludzie. W tym wypadku dla studenta jest to wydatek. Praca licencjacka, też kosztuje, drukowanie, oprawianie, opłata za dyplom i takie tam. Wydawać się by mogło nie jest tego jakoś dużo, lecz zawsze te kilka groszy byłoby więcej. Jestem ciekawa co innowacyjnego wymyślą. Na koniec moich studiów, dotarły do mnie słuchy, że zamierzają zlikwidować prace magisterskie i ma być egzamin z całego toku studiów. Od ponad siedmiu lat nic pod tym względem się nie zmieniło. A w każdym razie, wszelkie ich innowacje nie mają nigdy pozytywnego finału.

  • (0) (0 Votes)
  • Reply   |   Report abuse
  • Bookmark and Share