• video pic
  • Title: 2017.07.02 Pastor Tom McClendon Video Quality

  • Description: 2017.07.02 Pastor Tom McClendon
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (43)     Duration: (02:24:23)     Uploaded: 07-13-17
  • Tags: 2017.07.02 Pastor Tom McClendon
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • Title: 2017.06.25 Pastor Tom McClendon Video Quality

  • Description: 2017.06.25 Pastor Tom McClendon
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (46)     Duration: (02:53:27)     Uploaded: 07-13-17
  • Tags: 2017.06.25 Pastor Tom McClendon
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • Title: 2017.06.18 Pastor Tom McClendon Video Quality

  • Description: 2017.06.18 Pastor Tom McClendon
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (36)     Duration: (02:27:12)     Uploaded: 07-13-17
  • Tags: 2017.06.18 Pastor Tom McClendon
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • Title: 2017.06.11 John Treadwell Video Quality

  • Description: 2017.06.11 John Treadwell
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (67)     Duration: (02:07:36)     Uploaded: 06-12-17
  • Tags: John Treadwell
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • Title: 2017.06.04 Pastor Tom McClendon Video Quality

  • Description: 2017.06.04 Pastor Tom McClendon
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (51)     Duration: (02:45:55)     Uploaded: 06-08-17
  • Tags: Pastor Tom McClendon
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • Title: 2017.05.28 Pastor Tom McClendon Video Quality

  • Description: 2017.05.28 Pastor Tom McClendon
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (70)     Duration: (02:45:17)     Uploaded: 05-30-17
  • Tags: Pastor Tom McClendon
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • Title: 2017.05.21 Pastor Tom McClendon Video Quality

  • Description: 2017.05.21 Pastor Tom McClendon
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (66)     Duration: (02:02:11)     Uploaded: 05-30-17
  • Tags: Pastor Tom McClendon
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • Title: 2017.05.14 Pastor Tom McClendon - Mother's Day Video Quality

  • Description: 2017.05.14 Pastor Tom McClendon Mother's Day
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (103)     Duration: (02:23:39)     Uploaded: 05-16-17
  • Tags: Pastor Tom McClendon Mother's Day
  • Comments - Responses: (0)