• video pic
  • Title: 2017.04.09 Pastor Tom McClendon Video Quality

  • Description: 2017.04.09 Pastor Tom McClendon
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (76)     Duration: (01:56:37)     Uploaded: 04-17-17
  • Tags: Pastor Tom McClendon
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • Title: 2017.04.02 Pastor Tom McClendon Video Quality

  • Description: 2017.04.02 Pastor Tom McClendon
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (77)     Duration: (02:25:33)     Uploaded: 04-03-17
  • Tags: Pastor Tom McClendon
  • Comments - Responses: (1)
  • video pic
  • Title: 2017.03.19 Pastor Tom Video Quality

  • Description: 2017.03.19 Pastor Tom McClendon
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (89)     Duration: (02:34:16)     Uploaded: 04-03-17
  • Tags: Pastor Tom McClendon
  • Comments - Responses: (1)
  • video pic
  • Title: 2017.03.12 Bob Brownsfield Video Quality

  • Description: 2017.03.12 Bob Brownsfield
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (81)     Duration: (02:16:51)     Uploaded: 03-13-17
  • Tags: Bob Brownsfield Missionary
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • Title: 2017.03.05 Pastor Tom McClendon Video Quality

  • Description: 2017.03.05 Pastor Tom McClendon
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (77)     Duration: (02:48:47)     Uploaded: 03-13-17
  • Tags: Pastor Tom McClendon
  • Comments - Responses: (1)
  • video pic
  • Title: 2017.02.26 Pastor Tom Video Quality

  • Description: 2017.02.26 Pastor Tom
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (72)     Duration: (02:17:27)     Uploaded: 02-27-17
  • Tags: Pastor Tom McClendon
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • Title: 2017.02.12 Pastor Tom Video Quality

  • Description: 2017.02.12 Pastor Tom
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (91)     Duration: (02:27:33)     Uploaded: 02-27-17
  • Tags: Pastor Tom McClendon
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • Title: 2017.01.29 Pastor Tom Video Quality

  • Description: 2017.01.29 Pastor Tom
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (70)     Duration: (02:26:51)     Uploaded: 02-27-17
  • Tags: Pastor Tom McClendon
  • Comments - Responses: (0)